Bessa jest czasem ogólnego spadku wartości indeksów giełdowych

Wypadku korporacji giełdowych (oraz o.o.) materią

Duża dywidenda jest tym, o czymże marzą wszyscy inwestorzy giełdowi. Termin dywidenda pochodzi z dialektu łacińskiego (dividendum) i oznacza "rzecz do podziału". Przypadku W korporacji giełdowych (oraz z o.o.) kwestią do rozdzielania jest profit netto wypracowany przez firmę w danym roku obrotowym.

Bessa skłania właściwie oszczędzania kapitału

Dywidenda wypłacana jest zazwyczaj wówczas kiedy na parkiecie panuje hossa. Bessa skłania właściwie do oszczędzania kapitału poprzez spółkę, czynienie zabezpieczeń na poczet złych inwestycji (np. instytucje finansowe przeznaczają wtenczas część zysku na poczet niespłaconych długów klientów).

Ta spółka może chylić upadkowi

Ale kryzys zostać może również pierwszorzędnym czasem do ofensywy biznesowej. W tym okresie czasu wartość poniektórych firm (ściślej - tych wyżej wymienionych notowania giełdowe) spada. Ta spółka może chylić się ku upadkowi, od którego ustrzeże tylko nowy właściciel. Niskie koszty akcji i generalnie kiepska kondycja określonego firmy sprzyjają jego przejęciu, tak więc zakupu przynajmniej pakietu kontrolnego akcji tegoż podmiotu.

W latach załamania giełda papierków wartościowych może jednym słowem stanowić w dodatku narzędzie zysku, gdyż o ile kryzys minie oraz akcje przejętego przedsiębiorstwa wzrosną, przedsiębiorcy będą bogatsi, będą kontrolować znaczniejszą część rynku. To oznacza większe przychody bezpośrednie (z działalności tej korporacji oraz dywidendy) oraz pośrednie (ze przyrostu kursu działań, jakie mamy szansę zbyć), jakich nie dają inne instrumenty, np. obligacje.